हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७६ माघ २२ गते बुधबार १३:१६:२७ बजे

राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन फाईल डाउनलोडको लागी तल (Pdf ) को Icon मा Click गर्नुहोला ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) २०७६ माघ २२ गते बुधबार

थप नमुना कानुन