हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. मधेश प्रदेश बसबरीया गाउँपालिका सर्लाही Web Site basbariyamun@gmail.com 9854038064
३२. मधेश प्रदेश कौडेना गाउँपालिका सर्लाही Web Site ito.kaudenamun@gmail.com 9801130333
३३. मधेश प्रदेश पर्सा गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@parsamun.gov.np 9854074000
३४. मधेश प्रदेश विष्णु गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@bishnumun.gov.np 9854039542
३५. मधेश प्रदेश रामनगर गाउँपालिका सर्लाही Web Site ramnagar.gaupalika@gmail.com 9842738749
३६. मधेश प्रदेश ब्रह्मपुरी गाउँपालिका सर्लाही Web Site brahmpurigp.sarlahi@gmail.com 9854044037
३७. मधेश प्रदेश धनकौल गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@dhankaulmun.gov.np 9854040616
३८. मधेश प्रदेश चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाही Web Site chandranagar111@gmail.com 9802045020
३९. मधेश प्रदेश दुर्गाभगवती गाउँपालिका रौतहट Web Site ito.durgabhagawatimun@gmail.com 055-400041
४०. मधेश प्रदेश यमुनामाई गाउँपालिका रौतहट Web Site yamunamai5@gmail.com 9855044613
४१. मधेश प्रदेश आदर्श कोतवाल गाउँपालिका बारा Web Site info@aadarshakotwalmun.gov.np 9855049296
४२. मधेश प्रदेश करैयामाई गाउँपालिका बारा Web Site info@karaiyamaimun.gov.np 9855048988
४३. मधेश प्रदेश देवताल गाउँपालिका बारा Web Site info@devtalmun.gov.np 9855048006
४४. मधेश प्रदेश परवानीपुर गाउँपालिका बारा Web Site parwanipurgaupalika@gmail.com 9855048565,
४५. मधेश प्रदेश प्रसौनी गाउँपालिका बारा Web Site prasaunigaupalika1@gmail.com 9855048303
Showing 31 to 45 of 59 entries | Takes 1.19 seconds to render