हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश गोदावरी नगरपालिका कैलाली Web Site info@godawarimunkailali.gov.np 091-508001
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरीगंगा नगरपालिका कैलाली Web Site info@gaurigangamun.gov.np 091-418060
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश घोडाघोडी नगरपालिका कैलाली Web Site ghodaghodimun@gmail.com 091-403026
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश टिकापुर नगरपालिका कैलाली Web Site info@tikapurmun.gov.np 91-560118
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश भजनी नगरपालिका कैलाली Web Site info@bhajanimun.gov.np 091-580101
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश लम्किचुहा नगरपालिका कैलाली Web Site info@lamkichuhamun.gov.np 091-419046
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी Web Site info@dipayalsilgadhimun.gov.np 094-420297
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश शिखर नगरपालिका डोटी Web Site shikharmunicipality@gmail.com 9858485777
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कमलबजार नगरपालिका अछाम Web Site Kamalbazarmun@gmail.com 9858431111
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचदेवल विनायक नगरपालिका अछाम Web Site info@panchadewalbinayakmun.gov.np 097-500003
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश मंगलसेन नगरपालिका अछाम Web Site mmunicipalityachham@gmail.com 097-620138
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश साँफेवगर नगरपालिका अछाम Web Site sanfebagarmun@gmail.com 097-625137
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश त्रिवेणी नगरपालिका बाजुरा Web Site ito.trivenimun@gmail.com 9852029403,9840054882
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बडिमालिका नगरपालिका बाजुरा Web Site info@badimalikamun.gov.np 097-541067
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरा Web Site info@budhigangamunbajura.gov.np 9858483990
Showing 1 to 15 of 33 entries | Takes 0.12 seconds to render