हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. बागमती प्रदेश मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site mandandeupurmu@gmail.com 011-412114
३२. बागमती प्रदेश बनेपा नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site banepamun@gmail.com 011-662081
३३. बागमती प्रदेश पांचखाल नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site panchkhal.municipality@gmail.com 011-499451
३४. बागमती प्रदेश पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@panautimun.gov.np 011440136
३५. बागमती प्रदेश नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@namobuddhamun.gov.np 011-404031
३६. बागमती प्रदेश थाहा नगरपालिका मकवानपुर Web Site info@thahamun.gov.np 057-400066
३७. बागमती प्रदेश कालिका नगरपालिका चितवन Web Site kalikanagarpalika@gmail.com 056413127
३८. बागमती प्रदेश खैरहनी नगरपालिका चितवन Web Site info@khairahanimun.gov.np 056-582006
३९. बागमती प्रदेश माडी नगरपालिका चितवन Web Site dms.maddimun@gmail.com 056-501041
४०. बागमती प्रदेश रत्ननगर नगरपालिका चितवन Web Site info@ratnanagarmun.gov.np 056-560529
४१. बागमती प्रदेश राप्ती नगरपालिका चितवन Web Site contact@raptimun.gov.np 056-550015
Showing 31 to 41 of 41 entries | Takes 0.13 seconds to render