हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. कोशी प्रदेश मादी नगरपालिका संखुवासभा Web Site madimunicipality@gmail.com 029-424002
१७. कोशी प्रदेश पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@panchkhapanmun.gov.np 029-411083
१८. कोशी प्रदेश धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा Web Site dharmadevimun@gmail.com 029-414006
१९. कोशी प्रदेश खाँदवारी नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@khandbarimun.gov.np 029-560254
२०. कोशी प्रदेश म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@myanglungmun.gov.np 026-460135
२१. कोशी प्रदेश लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@laliguransmun.gov.np 026-402119
२२. कोशी प्रदेश भोजपुर नगरपालिका भोजपुर Web Site info@bhojpurmun.gov.np 029-420102
२३. कोशी प्रदेश षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
२४. कोशी प्रदेश धनकुटा नगरपालिका धनकुटा Web Site mundkt@gmail.com 026-520126
२५. कोशी प्रदेश पाख्रिवास नगरपालिका धनकुटा Web Site pakhribas.nagarpalika@gmail.com 026-405152
२६. कोशी प्रदेश महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा Web Site mahalaxmimunjitpur@gmail.com 026-419000
२७. कोशी प्रदेश इनरुवा नगरपालिका सुनसरी Web Site info@inaruwamun.gov.np 025-565077
२८. कोशी प्रदेश दुहवी नगरपालिका सुनसरी Web Site info@duhabimun.gov.np 025-540024
२९. कोशी प्रदेश बराहक्षेत्र नगरपालिका सुनसरी Web Site barahmun@gmail.com 025-551145
३०. कोशी प्रदेश रामधुनी नगरपालिका सुनसरी Web Site ramdhunibhasi@gmail.com 025-562566
Showing 16 to 30 of 46 entries | Takes 1.05 seconds to render