हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
६१. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पा Web Site info@ddcdolpa.gov.np 087-550039
६२. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत Web Site info@ddcsurkhet.gov.np 083-520251
६३. कर्णाली प्रदेश सल्यान जिल्ला समन्वय समिति सल्यान Web Site info@ddcsalyan.gov.np 088-520072
६४. कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्ला समन्वय समिति मुगु Web Site info@ddcmugu.gov.np 087-460023
६५. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पश्चिम) Web Site dccrukumwest@gmail.com 088-530120
६६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट जिल्ला समन्वय समिति कालिकोट Web Site info@ddckalikot.gov.np 087-440120
६७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्ला समन्वय समिति जुम्ला Web Site ddcjumla@gmail.com 087-520114
६८. कर्णाली प्रदेश हुम्ला जिल्ला समन्वय समिति हुम्ला Web Site info@ddchumla.gov.np 087-680015
६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला समन्वय समिति कैलाली Web Site ddckailali@gmail.com 091-524747
७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्ला समन्वय समिति डोटी Web Site ddcdoti@mofald.gov.np 094-420156
७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्ला समन्वय समिति आछाम Web Site info@ddcachham.gov.np 097-620144
७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला समन्वय समिति बाजुरा Web Site info@ddcbajura.gov.np 097-541134
७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला समन्वय समिति बझाङ Web Site info@ddcbajhang.gov.np 092-421057
७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्ला समन्वय समिति दार्चुला Web Site ddc.darchula@gmail.com 974950783
७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्ला समन्वय समिति बैतडी Web Site ddcbaitadi@gmail.com 095-520144
Showing 61 to 75 of 77 entries | Takes 1.17 seconds to render