छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
46. गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site - 9857040472
47. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site ddcnawalparasi@gmail.com 78520144
48. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही Web Site rupandehi.ddc@gmail.com 071-521423
49. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु Web Site dcckpl7@gmail.com 076-560027
50. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँची Web Site ddcarghakhanchi.gov.np 077-420229
51. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा Web Site palpaddc@gmail.com 75520424
52. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी Web Site gulmiddc@gmail.com 079-520144
53. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा Web Site info@ddcrolpa.gov.np 086-440114
54. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान जिल्ला समन्वय समिति प्यूठान Web Site ddcpyuthan@gmail.com 086-420147
55. लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्ला समन्वय समिति दाङ्ग Web Site info@ddcdang.gov.np 082-560038
56. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला समन्वय समिति बाँके Web Site info@ddcbanke.gov.np 081-520331
57. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया Web Site info@ddcbardiya.gov.np 084-420139
58. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पूर्व) Web Site - 9866931000
59. कर्णाली प्रदेश मुगु जिल्ला समन्वय समिति मुगु Web Site info@ddcmugu.gov.np 087-460023
60. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पा Web Site info@ddcdolpa.gov.np 087-550039
Showing 46 to 60 of 77 entries | Takes 0.23 seconds to render