छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
31. बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर Web Site info@ddclalitpur.gov.np 01-5523410
32. बागमती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर Web Site info@ddcbhaktapur.gov.np 01-6614826
33. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोक Web Site info@ddckavre.gov.np 011-490427
34. बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर Web Site info@ddcmakawanpur.gov.np 057-525913
35. बागमती प्रदेश चितवन जिल्ला समन्वय समिति चितवन Web Site ldo@ddcchitwan.gov.np 056-520147
36. गण्डकी प्रदेश स्याङजा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्गजा Web Site sitasundas@gmail.com 063-420458
37. गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँ Web Site info@ddctanahun.gov.np 065-540144
38. गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला समन्वय समिति गोरखा Web Site info@ddcgorkha.gov.np 064-420160
39. गण्डकी प्रदेश मनाङ जिल्ला समन्वय समिति मनाङ Web Site ddcmanang@gmail.com 066-440244
40. गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला समन्वय समिति लम्जुङ्ग Web Site info@ddclamjung.gov.np 066-520144
41. गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला समन्वय समिति कास्की Web Site ddckaski@gmail.com 061-464346
42. गण्डकी प्रदेश पर्वत जिल्ला समन्वय समिति पर्वत Web Site mail@ddcparbat.gov.np 067-420154
43. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङ्ग Web Site info@ddcbaglung.gov.np 068-522556
44. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी Web Site info@ddcmyagdi.gov.np 069-520108
45. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ Web Site infodccmustang@gmail.com 069-440044
Showing 31 to 45 of 77 entries | Takes 0.22 seconds to render