हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
४०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
४३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
४९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार २६ गते मंगलबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 88 entries | Takes 0.09 seconds to render