हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा भागेश्वर गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 1.02 seconds to render