हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार २६ गते मंगलबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार २२ गते शुक्रबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 1.04 seconds to render