हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७६. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७७. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
७८. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७९. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
Showing 76 to 79 of 79 entries | Takes 0.04 seconds to render