हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
५२. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५३. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५४. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
५५. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
५६. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५७. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
५८. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५९. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
६०. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
६१. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, सुर्खेत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
६४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
६७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६८. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६९. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
७०. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
७१. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
७२. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० जेठ ३० गते मंगलबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७३. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
७४. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७५. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 79 entries | Takes 0.08 seconds to render