हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. कर्णाली प्रदेश जुम्ला सिंजा गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला हिमा गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३०. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३७. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३८. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३९. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
४०. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) त्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४१. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) बाँफिकोट गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४२. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४३. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार ३० गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४४. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४५. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४६. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
४७. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४८. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० भाद्र २२ गते शुक्रबार २०८०-५-२२ विस्तृतमा
४९. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५०. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 79 entries | Takes 0.09 seconds to render