हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
२. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
३. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
४. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० जेठ ३० गते मंगलबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
६. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
८. कर्णाली प्रदेश दैलेख नौमुले गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
९. कर्णाली प्रदेश दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
१०. कर्णाली प्रदेश दैलेख भैरवी गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११. कर्णाली प्रदेश दैलेख महाबु गाउँपालिका, दैलेख २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 1.03 seconds to render