हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 1.17 seconds to render