हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.18 seconds to render