हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७६. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७७. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका, प्यूठान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
७८. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
७९. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान माण्डवी गाउँपालिका, प्यूठान २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८०. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
८१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
८२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
८३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
८६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
८८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
९०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
९२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार विस्तृतमा
९३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
९४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
९५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
९६. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९७. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
९९. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१००. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
Showing 76 to 100 of 109 entries | Takes 0.08 seconds to render