हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया मधुवन नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राजापुर नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.05 seconds to render