हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.09 seconds to render