हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1.17 seconds to render