हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२८ विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
११. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 1.19 seconds to render