हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तानसेन नगरपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रामपुर नगरपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रम्भा गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1.17 seconds to render