हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 1.03 seconds to render