हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० भाद्र १३ गते बुधबार २०८०-५-१३ विस्तृतमा
५२. गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाउँपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० असार १४ गते बिहीबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
५३. गण्डकी प्रदेश पर्वत पैयूं गाउँपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
५४. गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाउँपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५५. गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाउँपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
५६. गण्डकी प्रदेश पर्वत विहादी गाउँपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
५९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
६५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६७. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६८. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६९. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
७०. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
७१. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाउँपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७२. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
७३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
७४. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
७५. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 85 entries | Takes 0.08 seconds to render