हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
२७. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
२८. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
२९. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३०. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३१. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३२. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३३. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
३४. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३५. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
३६. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
३७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३९. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
४०. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
४१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
४४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४५. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
४६. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४७. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४८. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
४९. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५०. गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका, पर्वत २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १० गते बुधबार २०८०-६-१० विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 85 entries | Takes 0.08 seconds to render