हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
२. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
५. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 5 of 5 entries | Takes 1.03 seconds to render