हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
५. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.04 seconds to render