हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
५. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
६. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
७. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
८. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
१०. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 1.15 seconds to render