हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-३ विस्तृतमा
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार २९ गते शुक्रबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-५ विस्तृतमा
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 1.03 seconds to render