हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१०१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
१०२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
१०३. बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
१०४. बागमती प्रदेश मकवानपुर थाहा नगरपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०५. बागमती प्रदेश मकवानपुर ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०६. बागमती प्रदेश मकवानपुर कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०७. बागमती प्रदेश मकवानपुर बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २४ गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
१०८. बागमती प्रदेश मकवानपुर बाग्मती गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २९ गते शुक्रबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१०९. बागमती प्रदेश मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
११०. बागमती प्रदेश मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१११. बागमती प्रदेश मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २२ गते शुक्रबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
११२. बागमती प्रदेश मकवानपुर राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
११३. बागमती प्रदेश चितवन भरतपुर महानगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
११४. बागमती प्रदेश चितवन कालिका नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
११५. बागमती प्रदेश चितवन खैरहनी नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११६. बागमती प्रदेश चितवन माडी नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११७. बागमती प्रदेश चितवन रत्ननगर नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११८. बागमती प्रदेश चितवन राप्ती नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार ३० गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
११९. बागमती प्रदेश चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
Showing 101 to 119 of 119 entries | Takes 0.06 seconds to render