हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८७   बजेट पेश नभएका: ३२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७६. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
७७. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नागार्जुन नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७८. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
७९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं शंखरापुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८०. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८१. बागमती प्रदेश ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८२. बागमती प्रदेश ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८३. बागमती प्रदेश ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८४. बागमती प्रदेश ललितपुर बाग्मती गाउँपालिका, ललितपुर २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२३ विस्तृतमा
८५. बागमती प्रदेश ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८६. बागमती प्रदेश भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
८७. बागमती प्रदेश भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
८८. बागमती प्रदेश भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
८९. बागमती प्रदेश भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
९०. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार ४ गते मंगलबार २०८१-३-५ विस्तृतमा
९१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१७ विस्तृतमा
९२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार विस्तृतमा
९३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पांचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
९४. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
९५. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२५ विस्तृतमा
९६. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
९७. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक चौंरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
९८. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
९९. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१००. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
Showing 76 to 100 of 119 entries | Takes 0.14 seconds to render