हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५२. बागमती प्रदेश धादिङ थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १२ गते मंगलबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
५३. बागमती प्रदेश धादिङ नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
५४. बागमती प्रदेश धादिङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५५. बागमती प्रदेश धादिङ रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५६. बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
५७. बागमती प्रदेश नुवाकोट विदुर नगरपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५८. बागमती प्रदेश नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५९. बागमती प्रदेश नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
६०. बागमती प्रदेश नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६१. बागमती प्रदेश नुवाकोट तादी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६२. बागमती प्रदेश नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६३. बागमती प्रदेश नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६४. बागमती प्रदेश नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६५. बागमती प्रदेश नुवाकोट म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६६. बागमती प्रदेश नुवाकोट लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
६७. बागमती प्रदेश नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६८. बागमती प्रदेश नुवाकोट सुर्यगढी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
६९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं काठमाण्डौं महानगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
७०. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७१. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७२. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
७३. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
७४. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं टोखा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
७५. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 119 entries | Takes 1.03 seconds to render