हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. बागमती प्रदेश दोलखा शैलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२९. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३०. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
३१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
३२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३५. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३६. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
३८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३९. बागमती प्रदेश रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
४०. बागमती प्रदेश रसुवा कालिका गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४१. बागमती प्रदेश रसुवा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४२. बागमती प्रदेश रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १३ गते बुधबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
४३. बागमती प्रदेश रसुवा आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
४४. बागमती प्रदेश धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४५. बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
४६. बागमती प्रदेश धादिङ खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
४७. बागमती प्रदेश धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
४८. बागमती प्रदेश धादिङ गजुरी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४९. बागमती प्रदेश धादिङ गल्छी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५०. बागमती प्रदेश धादिङ ज्वालामूखी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 119 entries | Takes 1.05 seconds to render