हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश चितवन भरतपुर महानगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश चितवन कालिका नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश चितवन खैरहनी नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश चितवन माडी नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश चितवन रत्ननगर नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश चितवन राप्ती नगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार ३० गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 1.04 seconds to render