हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश मकवानपुर थाहा नगरपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश मकवानपुर ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश मकवानपुर कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश मकवानपुर बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २४ गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश मकवानपुर बाग्मती गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २९ गते शुक्रबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २२ गते शुक्रबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश मकवानपुर राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1.05 seconds to render