हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-६ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार २५ गते सोमबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पांचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक चौंरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार २० गते बुधबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १४ गते बिहीबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
१३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 1.07 seconds to render