हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 0.97 seconds to render