हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश ललितपुर बाग्मती गाउँपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 1.13 seconds to render