हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं काठमाण्डौं महानगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं टोखा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१४ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नागार्जुन नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं शंखरापुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 1.02 seconds to render