हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश नुवाकोट विदुर नगरपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश नुवाकोट तादी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश नुवाकोट म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश नुवाकोट लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. बागमती प्रदेश नुवाकोट सुर्यगढी गाउँपालिका, नुवाकोट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 1.02 seconds to render