हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश धादिङ खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश धादिङ गजुरी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश धादिङ गल्छी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश धादिङ ज्वालामूखी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश धादिङ थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १२ गते मंगलबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश धादिङ नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश धादिङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. बागमती प्रदेश धादिङ रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३. बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 1.21 seconds to render