हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश रसुवा कालिका गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश रसुवा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार १३ गते बुधबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश रसुवा आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
Showing 1 to 5 of 5 entries | Takes 1.12 seconds to render