हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
१२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 1.03 seconds to render