हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.02 seconds to render