हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार २४ गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० बैशाख १३ गते बुधबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.02 seconds to render