हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१२६. मधेश प्रदेश पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२७. मधेश प्रदेश पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२८. मधेश प्रदेश पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-५-७ विस्तृतमा
१२९. मधेश प्रदेश पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
१३०. मधेश प्रदेश पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
१३१. मधेश प्रदेश पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ४ गते सोमबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
१३२. मधेश प्रदेश पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण १८ गते बिहीबार २०८०-४-१८ विस्तृतमा
१३३. मधेश प्रदेश पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० भाद्र ३१ गते आइतबार २०८०-६-४ विस्तृतमा
१३४. मधेश प्रदेश पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार २९ गते शुक्रबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१३५. मधेश प्रदेश पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० भाद्र ११ गते सोमबार २०८०-५-११ विस्तृतमा
१३६. मधेश प्रदेश पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
Showing 126 to 136 of 136 entries | Takes 0.06 seconds to render