हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१०१. मधेश प्रदेश रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१०२. मधेश प्रदेश रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १९ गते शुक्रबार २०८०-६-२२ विस्तृतमा
१०३. मधेश प्रदेश रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
१०४. मधेश प्रदेश रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०५. मधेश प्रदेश रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१०६. मधेश प्रदेश रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १८ गते बिहीबार २०८०-६-१८ विस्तृतमा
१०७. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१०८. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१०९. मधेश प्रदेश बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
११०. मधेश प्रदेश बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१११. मधेश प्रदेश बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
११२. मधेश प्रदेश बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-३ विस्तृतमा
११३. मधेश प्रदेश बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११४. मधेश प्रदेश बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११५. मधेश प्रदेश बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
११६. मधेश प्रदेश बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११७. मधेश प्रदेश बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
११८. मधेश प्रदेश बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
११९. मधेश प्रदेश बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-७-१ विस्तृतमा
१२०. मधेश प्रदेश बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२१. मधेश प्रदेश बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२२. मधेश प्रदेश बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१२३. मधेश प्रदेश पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१२४. मधेश प्रदेश पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
१२५. मधेश प्रदेश पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
Showing 101 to 125 of 136 entries | Takes 0.07 seconds to render