हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७६. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७७. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार २० गते बुधबार २०८०-६-१४ विस्तृतमा
७८. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८१ फाल्गुण ७ गते बुधबार २०८१-११-७ विस्तृतमा
७९. मधेश प्रदेश सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८०. मधेश प्रदेश सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
८१. मधेश प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० चैत्र २५ गते आइतबार २०८०-१२-२५ विस्तृतमा
८२. मधेश प्रदेश सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
८३. मधेश प्रदेश सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८४. मधेश प्रदेश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८५. मधेश प्रदेश सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
८६. मधेश प्रदेश सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
८७. मधेश प्रदेश सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८८. मधेश प्रदेश सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८९. मधेश प्रदेश रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२१ विस्तृतमा
९०. मधेश प्रदेश रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
९१. मधेश प्रदेश रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
९२. मधेश प्रदेश रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार विस्तृतमा
९३. मधेश प्रदेश रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
९४. मधेश प्रदेश रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९५. मधेश प्रदेश रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण २९ गते सोमबार २०८०-४-२९ विस्तृतमा
९६. मधेश प्रदेश रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९७. मधेश प्रदेश रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
९८. मधेश प्रदेश रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
९९. मधेश प्रदेश रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१००. मधेश प्रदेश रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ नभएको विस्तृतमा
Showing 76 to 100 of 136 entries | Takes 1.13 seconds to render