हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. मधेश प्रदेश धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
५२. मधेश प्रदेश धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
५३. मधेश प्रदेश धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-५-३० विस्तृतमा
५४. मधेश प्रदेश महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १५ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
५५. मधेश प्रदेश महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
५६. मधेश प्रदेश महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५७. मधेश प्रदेश महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-४-१३ विस्तृतमा
५८. मधेश प्रदेश महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
५९. मधेश प्रदेश महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
६०. मधेश प्रदेश महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६१. मधेश प्रदेश महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६२. मधेश प्रदेश महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
६३. मधेश प्रदेश महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
६४. मधेश प्रदेश महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
६५. मधेश प्रदेश महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
६६. मधेश प्रदेश महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
६७. मधेश प्रदेश महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६८. मधेश प्रदेश महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १६ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
६९. मधेश प्रदेश सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७०. मधेश प्रदेश सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
७१. मधेश प्रदेश सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
७२. मधेश प्रदेश सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७३. मधेश प्रदेश सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७४. मधेश प्रदेश सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७५. मधेश प्रदेश सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 136 entries | Takes 1.21 seconds to render